تاثیرگذاری از دست دادن فقط نیم ساعت از خواب بر وزن و سوخت و ساز بدن

موضوعات : Medical-Science

به ازای هر 30 دقیقه از کمبود خواب روزانه  17 درصد افزایش خطر چاقی و 39 درصد افزایش خطر ابتلا به مقاومت به انسولین وجود دارد.

یافته های تحقیقات جدید ارائه شده در نشست سالانه انجمن غدد درون ریز در سن دیگو، کالیفرنیا ، نشان می دهد که از دست دادن تنها نیم ساعت از خواب می تواند عواقب طولانی مدت برای وزن بدن و سوخت و ساز بدن داشته باشد.


در این بررسی، محققان کالج پزشکی کورنل ویل در دوحه قطر ،تحقیقات خود را بر  روی 522  شرکت کننده انجام دادند.در آغاز مطالعه، قد، وزن و دور کمر دور شرکت کنندگان اندازه گیری شده و نمونه خون آنها برای بررسی میزان حساسیت به انسولین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

میزان کسر خواب شرکت کنندگان به صورت هفتگی محاسبه شده و مشخص شد که گروهی که کمبود خواب هفتگی مواجه هستند در مقایسه با گروهی که  که هیچ کمبود خواب هفتگی نداشتند 72 درصد بیشتر به چاقی مبتلا هستند.

با پیگیری های بیشتر محققان در طول شش ماه ، ارتباط معناداری بین کمبود خواب هفتگی و چاقی و مقاومت به انسولین یافت شد.و در نهایت :

پس از دوازدهماه پیگیری محققان ، مشخص شد که  برای هر 30 دقیقه از کمبود خواب روزانه  17 درصد افزایش خطر چاقی و 39 درصد افزایش خطر ابتلا به مقاومت به انسولین وجود دارد.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 5711
  • 0