معرفی قرص نافع

درست برخلاف آنچه در باور مردم است مصرف داروهای گیاهی نیز چون داروهای شیمیایی در صورت استفاده نابجا و نامناسب عوارض جانبی خواهد داشت ،مضاف بر اینکه مصرف نادرست  داروهای گیاهی چون منشاء طبیعی دارند و جذب بسیار بالاتری دارند .لذا عوارض جانبی ماندگار و عمیق تر و گاها غیر قابل بازگشتی در بدن خواهند داشت . و اما در مورد قرص نافع ، موارد مصرف این دارو به این شرح می باشد :


رفع ترس بدون دلیل ، کاهش استرس ،رفع بد خوابی ناشی از تنیدگی فکر ،رفع ورم های بلغمی  و ... که این دارو در افراد گوناگون و بر حسب مشکل و شرایط بدنی بیمار اثرات متفاوتی در بدن خواهد داشت. لذا برای رسانیدن اثر دارو به اندام مورد نظر از مجموعه ای از عرقیات استفاده می شود و این عرقیات نقش مبدرق ( بدرقه کننده دارو به اندام مورد نظر ) را ایفا می کنند . بنابراین این دارو نیز بایستی حتما به توصیه پزشک و تحت نظر وی تجویز و مصرف شود .

این دارو توسط استاد ارجمند حکیم محمد عبادیانی تولید شده و توسط شرکت بهپاد دارو توزیع می شود .کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 8276
  • 0