نکات کلیدی جهت برنامه ریزی خود مراقبتی

قبل از هر گونه برنامه ریزی برای خود مراقبتی به سوالات زیر جهت ارزیابی وضعیت سلامتی پاسخ  دهید: 

و پس از پاسخگویی به پرسشهای زیر جهت بهبود وضعیت سلامتی خود برنامه ریزی نمایید. 


آیا تغذیه ای سالم دارم؟ 

آیا به اندازه کافی ورزش می کنم؟

آیا میزان خواب و استراحتم کافی است ؟  

آیا اقداماتی برای کاهش تنش و استرس روزانه انجام می دهم ؟

آیا با دیگران معاشرت دارم ؟

آیا به خود افتخار می کنم ؟

آیا شکرگزار نعمت های الهی هستم ؟

آیا برای انجام کامل وظایف خود ، وقت کافی اختصاص می دهم ؟

هرگز فراموش نکنیم که : 

برای شروع هدفهای کوچک را انتخاب نماییم.

برنامه خود را عملی کنیم و گزارشی روزانه از عملکرد خود را در دفترچه ای ثبت نماییم.

به خودمان آسان بگیریم.

نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را کنترل کنیم . 

هر فرد خود مسئول سلامتی خویش است. 

چنانچه در برنامه ریزی خود مراقبتی با مشکلاتی مواجه هستیم حتما به پزشک خانواده خود مراجعه و در صدد رفع مشکل باشیم.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 7531
  • 255